Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) / 3000000 / ID: 60198
Имя и год: Чуянова Шахлохон 1986
Образование: Высший
Пол: Женщина
Тип работы: Временный
Опыт работы: 15 год
Андижан

📞 Позвонить